TILATTAVAT TUOTTEET

 
Ostoskorissa on tuotteita 0 kpl.
   Sivu: 1/2 
Kokkonen Jouko, Pyykkönen Teijo
Liikunnan aluehallinto - hallintohierarkian hiljainen väliporras
TS14 (2018)

Selvityksessä tarkastellaan liikunnan aluehallintoa sekä osana liikuntahallinnon kokonaisuutta että osana aluekehittämistä: miten nykytilanteeseen on tultu ja minkälaisia haasteita mahdollinen maakuntauudistus tuo? Selvitys perustuu tutkimuskirjallisuuteen ja hallinnon asiakirjoihin sekä liikuntahallinnossa toimivien haastatteluihin.

Lataa ilmainen PDF seuraavalta sivulta
Lue lisää...
Normaali hinta: 20,00 €
Jäsenhinta: 20,00 €
Opiskelijahinta: 20,00 €
Toimituskulut: 4 € / 1 kpl
 kpl   
 
Ojajärvi Sanna, Valtonen Sanna
Hyvä hallintotapa liikunta-alalla
TS13 (2016)

Raportissa selvitetään miten suomalaisen liikuntakentän eri toimijatahot ymmärtävät hyvän hallinnon periaatteet sekä minkälaisia käytäntöjä niiden perusteella on muodostunut. Laajaan kyselyyn ja haastatteluihin perustuvassa raportissa suositellaan hyvää hallintotapaa koskevan tietohuollon, ohjauksen, valvonnan ja arvioinnin tehostamista laajalla rintamalla.

lataa ilmainen PDF seuraavalta sivulta
Lue lisää...
Normaali hinta: 20,00 €
Jäsenhinta: 20,00 €
Opiskelijahinta: 20,00 €
Toimituskulut: 4 € / 1 kpl
 kpl   
 
Rikala Saku
Kohti yhdenvertaisia kuntien liikuntapalveluita
Erityisliikuntaa kuntiin 2013-2015 -hankkeen loppuraportti
TS12 (2015)

Raportissa kuvataan kuntien erityisliikunnan tilannetta, haasteita ja kehittämishankkeita sekä esitetään suosituksia ja keinoja palveluiden kehittämiseksi. Suositukset perustuvat kokemuksiin, joita saatiin hankkeen seitsemässä yhteistyökunnassa.

Lue lisää...
Normaali hinta: 20,00 €
Jäsenhinta: 20,00 €
Opiskelijahinta: 20,00 €
Toimituskulut: 3,50 € / 1 kpl
 kpl   
 
Valtonen Sanna, Ojajärvi Sanna
Liikunnan mediajulkisuus ja päätöksenteko
TS11 (2015)

Raportissa analysoidaan liikunnan päätöksenteon ja mediajulkisuuden muuttunutta suhdetta. Päätöksenteolta vaaditaan entistä enemmän tasa-arvoa, tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja julkisuutta. Kansalaiset myös haluavat tietää ja vaikuttaa aiempaa enemmän. Media ja sosiaalinen media tukevat näkyvästi kansalaisten yksilöllistä elämänpolitiikkaa ja siihen sisältyviä liikuntavalintoja. Median toimintalogiikat eivät kuitenkaan kulje tasatahtia hallinnon odotusten kanssa. Liikuntapoliittisten kysymysten mediajulkisuudesta on enää harvoin varmuutta. Liikuntasektorin mediasuhde on monimutkaistunut ja tullut ennalta arvaamattomaksi.
Lue lisää...
Normaali hinta: 20,00 €
Jäsenhinta: 20,00 €
Opiskelijahinta: 20,00 €
Toimituskulut: 3,50 € / 1 kpl
 kpl   
 
Berg Päivi, Piirtola Maarit
Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa -tutkimuskatsaus 2000 - 2012
TS10 (2014)

Katsaus tarjoaa kokonaiskuvan suomalaisesta, alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntaa koskevasta tutkimustiedosta (347 tutkimusta), tutkimustilanteesta ja julkaisufoorumeista. Lisäksi katsaus nostaa esille tietoaukkoja ja pohjustaa tietä tulevalle tutkimukselle.
Lue lisää...
Normaali hinta: 30,00 €
Jäsenhinta: 30,00 €
Opiskelijahinta: 30,00 €
Toimituskulut: 10 € / 1 kpl
 kpl   
 
Takala Timo, Uusitalo Arja & Ehnholm Kerstin, Virtala Mirja
Liikuntalääketiede Suomessa
TS9 (2014)

Timo Takala, Arja Uusitalo
Liikuntalääketieteen kehittyminen, nykytilanne ja kehitysnäkymät

Kerstin Ehnholm, Mirja Virtala
Liikuntalääketieteen kehitys valtionhallinnon näkökulmasta
Lue lisää...
Normaali hinta: 15,00 €
Jäsenhinta: 15,00 €
Opiskelijahinta: 15,00 €
Toimituskulut: 3,50 € / 1 kpl
 kpl   
 
Ojajärvi Sanna, Valtonen Sanna
Kohti liikuntatiedon tehokkaampaa hyödyntämistä
TS8 (2013)
lataa ilmainen PDF seuraavalta sivulta

Lue lisää...
Normaali hinta: 20,00 €
Jäsenhinta: 20,00 €
Opiskelijahinta: 20,00 €
Toimituskulut: 3,50 € / 1 kpl
 kpl   
 
Vuolle Pauli
Liikunnan ja terveyden uralla
TS7 (2013)
Pauli Vuolteen kirjoittamassa raportissa tarkastellaan liikuntakoulutuksen ja työelämän vaatimusten kohtaamista. Sekä maistereiden että liikunnanohjaajien koulutus on tuottanut hyvin ammattielämässä tarvittavia valmiuksia. Maisterit kuitenkin kaipaavat suunnitelmallisempaa työharjoittelua sekä opintoja, jotka tuottavat hallinnollisia, esimies- ja johtamistaidollisia valmiuksia. Liikunnanohjaajat puolestaan toivovat tutkintonimikkeensä -liikunnanohjaaja (AMK) – uudistamista, jotta se antaisi työnantajalle riittävän kuvan liikunnanohjaajan osaamisesta. Lisäksi on syytä kehittää yhteistyötä liikuntatieteellisen tiedekunnan ja liikunnanohjaajia valmistavien ammattikorkeakoulujen välillä.
Lue lisää...
Normaali hinta: 20,00 €
Jäsenhinta: 20,00 €
Opiskelijahinta: 20,00 €
Toimituskulut: 6 € / 1 kpl
 kpl   
 
Rikala Saku
Liikunnan hanketoiminta – ruusut, risut ja suositukset
TS6 (2013)
Saku Rikalan kirjoittamassa raportissa kuvataan liikunnan hanketoiminnan onnistumiset ja kehittämistarpeet sekä esitetään suositukset hanketoiminnan kehittämiseksi. Suositukset koskevat hanketoiminnan kokonaishallinnointia, koordinointia, avustusjärjestelmää, suunnittelua, toteuttamista sekä tulosten arviointia ja juurruttamista. Suositukset pohjautuvat liikunnan hanketoimijoiden haastatteluihin, kirjallisiin lähteisiin (ohjelmien ja hankkeiden rviointiraportteihin jne.) ja hankerekisterin kasauksessa tehtyihin havaintoihin.
Lue lisää...
Normaali hinta: 20,00 €
Jäsenhinta: 20,00 €
Opiskelijahinta: 20,00 €
Toimituskulut: 5 € / 1 kpl
 kpl   
 
Roiko-Jokela Heikki
Näkökulmia liikuntatieteiden kehittymiseen 1960-luvulta 2010-luvulle
TS5 (2012)
Tutkimusraportissa tarkastellaan suomalaista liikuntatieteellistä tutkimusta neljästä eri näkökulmasta: miten tutkimusta on ohjattu hallinnollisin keinoin, kuin tutkimus on vuosien aikana institutionalistunut, mitkä teemat ovat olleet tutkimuksen keskiössä sekä minkälaisia odotuksia alan tiedonvälitykseen on kohdistettu.
Lue lisää...
Normaali hinta: 30,00 €
Jäsenhinta: 30,00 €
Opiskelijahinta: 30,00 €
Toimituskulut: 10 € / 1 kpl
 kpl   
 
   Sivu: 1/2